اخبار

اخبار

New Page 1

 اتمام ارزیابی نهایی چکیده مقالات


New Page 1

 

به اطلاع نویسندگان محترم می­رساند با توجه به اتمام ارزیابی نهایی چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، آن دسته از نویسندگانی که چکیده آن­ها پذیرفته شده است، می­بایست نسبت به ارسال اصل مقالات تا تاریخ  15 / 10/ 1398 اقدام نمایند. خاطر نشان می­گردد که این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

78 روز تا شروع هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
به سیستم دبیرخانه اینترنتی کنفرانس خوش آمدید
Tracker Scripts