اخبار

New Page 1

 اتمام ارزیابی نهایی چکیده مقالات


New Page 1

 

به اطلاع نویسندگان محترم می­رساند با توجه به اتمام ارزیابی نهایی چکیده مقالات ارسالی به دبیرخانه هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی، آن دسته از نویسندگانی که چکیده آن­ها پذیرفته شده است، می­بایست نسبت به ارسال اصل مقالات تا تاریخ  15 / 10/ 1398 اقدام نمایند. خاطر نشان می­گردد که این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.