ثبت نام > صدور صورت حساب و پرداخت هزینه

تعرفه های شرکت در همایش


صدور گواهی حضور

صدور گواهی حضور : ۸۰٫۰۰۰ تومان

ارائه شفاهی مقاله

اعضای هیات علمی : ۲۵۰٫۰۰۰ تومان دانشجویان و دانش آموختگان : ۱۵۰٫۰۰۰ تومان

ارائه به صورت پوستر

اعضای هیات علمی : ۱۲۰٫۰۰۰ تومان دانشجویان و دانش آموختگان عضو انجمن : ۱۰۰٫۰۰۰ تومان

صرفا چاپ در مجموعه مقالات همایش

صرفا چاپ مقاله در بین مقالات : ۸۰٫۰۰۰ تومان مبالغ ذکر شده برای نفر اول بوده و سایر افراد در صورت درخواست دریافت گواهینامه ارائه شفاهی و پوستر، می بایست هزینه مجزا پرداخت شود.

اعضای محترم انجمن مطالعات درسی می توانند از تخفیف سی درصدی این همایش برخوردار گردند.

78 روز تا شروع هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
به سیستم دبیرخانه اینترنتی کنفرانس خوش آمدید
Tracker Scripts