برنامه ها > درخواست کارگاه ها

درخواست کارگاه ها


New Page 1

فرم درخواست برگزاری کارگاه در هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

اساتید و اعضا محترم هیات های علمی و متخصصین حوزه های مرتبط با هفدهمین همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، می توانند از طریق تکمیل فرم مربوط به درخواست برگزاری کارگاه درخواست های خود را برای هیات اجرایی همایش ارسال کنند.

ارسال درخواست ها می بایست به آدرس ایمیل   zahra_taghdiri@yahoo.comباشد.

بدیهی است در صورت موافقت با برگزاری کارگاه اطلاع رسانی های لازم در این خصوص انجام شده و همکاری های لازم جهت برگزاری هر چه بهتر کارگاه ها انجام خواهد گرفت .

 

فرم درخواست کارگاه

78 روز تا شروع هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
به سیستم دبیرخانه اینترنتی کنفرانس خوش آمدید
Tracker Scripts