دوست گرامی،
با تشکر از تمایل شما برای عضویت در سیستم دبیرخانه کنفرانس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،
برای عضویت، ابتدا کشور خود را انتخاب نمایید
انتخاب کشور متبوع
In the First step of Registration, please select your country
کشور

قبل از اقدام به عضویت، نکات زیر را مورد توجه قرار دهید :

  • چنانچه در کنفرانس های سال های گذشته شرکت داشته اید، به احتمال زیاد اطلاعات شما در سیستم وجود دارد، قبل از عضویت با نام کاربری و رمز های قبلی خود، سعی در ورود به سیستم نمایید
  • اگر اطلاعات عضویت خود را فراموش نموده اید یا نمی دانید، می توانید با کمک بخش بازیابی اطلاعات کاربری آنها را به دست آورید.
78 روز تا شروع هفدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
به سیستم دبیرخانه اینترنتی کنفرانس خوش آمدید
Tracker Scripts